Rekisteri -ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Artemiia Oy
Risto Rytin katu 27
32700 Huittinen
www.artemiia.fi
p. 02 561 252

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Krista Laivuori-Saari
artemiia@artemiia.fi
p. 050 531 2561

3. Rekisterin nimi

Artemiian kanta-asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Kerätä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
Tietoja kerätään myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

5. Henkilötietojen vastaanottaja

Artemiia Oy sekä tietojen antaja eli sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse.
Tiedot säilytetään sähköpostiarkistossa jota käyttää ainoastaan Artemiia Oy

6. Henkilötietojen antajan oikeudet

Oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus peruuttaa suostumus
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

banner1

Tilaa uutiskirjeemme!